Organisatie opstellingen

Organisatieopstellingen als start van een APK

Niet praten over maar DOEN!

 • Diep inzicht in minimale tijd
 • Doorbreken patronen
 • Analyse instrument bij leiderschapsvraagstukken
 • Scenario opstellingen bij verander vraagstukken en projecten

Informeer naar oplossingen voor jouw organisatie, team en medewerker

 • Uitgangspunt: wij helpen je op weg met het verwijderen van ‘wegblokkades’

Stap uit je comfortzone en heb het lef om gebruik te maken van een organisatieopstelling onder onze deskundige leiding. Een diagnostisch instrument dat snel, efficiënt en tegen relatief lage kosten de samenhangen en knelpunten in organisaties en teams zichtbaar en tastbaar maakt.

Deze praktische aanpak leent zich goed om de organisatiestructuur in beeld te zetten en te beoordelen hoe deze werkelijk in elkaar steekt. Wat zijn de sleutelposten, de knelpunten, de dynamiek, het politiek spel, sterktes en zwaktes. Dit komt op een zeer krachtige manier naar voren en is dan ook niet over het hoofd te zien.

Uit onze ervaring is gebleken dat organisatieverandering of team coaching veel beter en effectiever ingezet worden als er gestart wordt met een organisatie- of teamopstelling.

“knelpunten herkennen en trefzeker oplossen”

Pitstop040 helpt je op weg….als logica, kennis en gezond verstand niet meer werken.

Doel is om de daadwerkelijke knelpunten, patronen en blokkades op te sporen en aan te pakken om zo te komen tot een gezonde werksituatie, waarbij iedereen het maximale uit zichzelf haalt.  Het reikt een sleutel aan om een krachtige werkbare stap te kunnen zetten in een veranderingsproces.

Binnen twee uur is het krachtenveld rond een vraag zichtbaar en voelbaar gemaakt.

Leidinggevenden kunnen organisatorische-, team- en persoonlijke knelpunten herkennen en trefzeker oplossen. Dit is een aanpak die het probleem achter het probleem aanpakt.

Pitstop040 bestaat uit ervaren opstellers.

Na het inleidende interview doen we een opstelling, een ruimtelijke uitbeelding van de belangrijkste ‘spelers’ i.v.m. het vraagstuk. Die opstelling helpt om in beeld te brengen welke patronen en dynamieken in de organisatie spelen.

Wanneer zet je een organisatie opstelling in?

Voorbeeld van een aantal vragen waarbij we een opstelling succesvol hebben ingezet;

 1. Ontdekken en analyseren van blokkades in de organisatie, het team of tussen teams.
 2. Leiderschapsvraagstukken. Wat heeft een systeem aan leiderschap nodig?
 3. (Sluimerende) conflicten.
 4. Problemen met plekken in het team: belaste plekken; hoog verloop op een functie; zwarte schapen etc.
 5. Verander vraagstukken en projecten: wat zijn de condities waaronder de verandering of het project kan slagen?
 6. Het testen van effecten van een voorgenomen verandering. Scenario opstellingen.