Is zoeken naar een oplossing ook echt de enige oplossing?

Als je je als manager richt op het analyseren en oplossen van problemen, is het grootste succes dat je kunt behalen de afwezigheid van problemen. Het maakt ook dat je verzandt in ‘het blussen van brandjes’. Bij een ‘trage werkwijze’ van jouw team, ben je snel geneigd het probleem te formuleren als een tekort aan motivatie. Je vliegt dan partijen in om je medewerkers te motiveren. Korte termijnoplossingen die veel geld kosten en waarvan de opbrengst snel verdampt.

 

Het kan ook anders. Heb jij al een keer met een systemische blik naar je team gekeken? Bij PITstop 040 nemen we samen met jou een systemische afslag: ‘Problemen willen begrepen worden, niet opgelost’ Anton de Kroon

Een verschijnsel dat als probleem ervaren wordt in een organisatie, is vaak ‘alleen maar’ een reactie van het systeem op wat er is gebeurd of wat er gaat gebeuren. En hoe meer je begrijpt hoe de problemen vanuit het systeem ‘oplossingen’ zijn, des te meer nieuwe invalshoeken je zult vinden om ermee om te gaan. Dit lijkt een onbeheersbare vorm voor een manager, totdat hij leert de situatie vanuit dat andere perspectief te zien. Weerstand wordt een vorm van loyaliteit. Dat voelt heel anders!

 

Weerstand, cynisme, scepsis, herhaalde sabotage. Allemaal vervelende verschijnselen in je organisatie. Vele van die verschijnselen hebben een systemisch kantje.

Met een systemische zienswijze zijn de nieuwe kansen dé momenten om oude situaties en de wijze waarop we het altijd gedaan hebben los te laten en open te staan wat nieuw is. We zien dan ook geen problemen meer, maar situaties, die goed noch slecht zijn: ze zijn gewoon. Als we dit doen, beginnen we te zien dat er in elke situatie een oplossing ligt. Een vorm van nieuwe oplossingen zoeken op platgetreden paden. (Procedures, inhoud zijn vormen van deze platgereden paden).

Hoe werkt het dan met bijvoorbeeld weerstand?

Weerstand is heel vaak een al dan niet bewuste loyaliteit naar iets dat verloren is gegaan of verloren dreigt te gaan. Als vernieuwing betekent dat we afscheid moeten nemen van bijvoorbeeld een CRM systeem dat weliswaar niet volmaakt was, maar wel bekend en vertrouwd, dan is weerstand een poging om te voorkomen dat iets, dat deel was van de organisatie, buitengesloten wordt.

Het recept? Hoe meer je (h)erkent dat sommige medewerkers, hoe ze ook hebben zitten mopperen op het CRM systeem, er onbewust toch meer mee verbonden waren dan zij en jij gedacht hadden, des te minder zullen ze proberen het boekhoudsysteem te ‘beschermen’.

Als je eerst erkent dat het probleem/de weerstand een reactie is van het systeem, dan kun je vervolgens samen met je team het verlies van het oude- en de winst van het nieuwe systeem (of de verandering) in beeld brengen. Dat geeft ruimte en leidt verrassend snel tot het verdampen van de weerstand.

Wil je met je team aan de slag om anders naar weerstand te kijken en weerstand te laten verdampen? PITstop 040 heeft een toolkit met praktische instrumenten die je samen met je team kunt inzetten. Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Klik naar website PITSTOP040 of bel 06-41513717